ITSPEA

IT proff 2017

“Eesti keele seletav sõnaraamat” määratleb professionaali kui mingil alal tegutseja, elukutselise; oma ala meistri. Selle definitsiooni järgi võiks IT profiks nimetada inimest, kes tegutseb IT alal, saab sellest oma teenistuse ning on oma valdkonnas ka märkimisväärselt oskuslik. Kuigi need tingimused tunduvad üsna mõistlikud, siis 2017. aasta nõuab professionaalilt IT valdkonnas (kuigi see kehtib laiemalt tegelikult ka teiste elualade kohta) laialdasemaid pädevusi ja “tööriistakohvrit”.

Igat professionaali kirjeldab märkimisväärne teadmiste ja kogemuste pagas oma valdkonnas. Ma olen seda meelt, et igal profil on mingi kitsam temaatika, milles ta on väga pädev, tõeline meister, kuid samas on tal ka suurepärased taustteadmised selle temaatikaga lõikuvatelt, ümbritsevatelt ja piirnevatelt aladelt, IT puhul siis riistvarast ja tarkvarast. Ma eeldan, et professionaal mõistab, miks ta miskit teeb, miks on säärane valik tehtud ja kuidas kõik üldse toimib. Selleks aga pelgalt paari programmeerimiskeele (ka väga hästi) selgeks tegemisest ei piisa.

Kuna IT on kohal igas eluvaldkonnas, nõuab see tõeliselt professionaalilt ka laia silmaringi ja teadmisi erinevatest valdkondadest. Lai silmaring võib abiks olla nii mõne projekti elluviimisel kui päästa päeva ka mõne teisest kultuuriruumist pärit kliendi/kaastöötajaga suhtlemisel. Ma lisaksin siia tegelikult laia tutvuste ringi ning ka teadmise, kelle poole pöörduda, kui on vaja mõista valdkonda, milles ise professionaal pole. Võiks arvata, et piisab vestlusest kliendi endaga, aga teinekord ei oska ka tema anda edasi vajalikku infot, sest ei ole jällegi IT vallas kodus.

Seetõttu on väga oluline ka IT profi suhtlemisoskus. Professionaal võiks osata keerulised ja spetsiifilised asjad kommunikeerida lihtsalt ja arusaadavalt, et ka klient seda mõistaks ning oskaks paremini kaasa rääkida. See nõuab professionaalilt muidugi ka head kuulamisoskust ning kriitilist meelt olulise informatsiooni ja kliendi tegelike vajaduste välja sõelumiseks.

Vähem oluline ei ole suhtlemisoskus töötades oma meeskonnas. Ka see eeldab professionaalilt head kuulamis- ja eneseväljendusoskust, samuti usaldust oma kolleegide vastu. Viimasega käib kaasas ka oskus vastu võtta ning anda konstruktiivset kriitikat.

Ma usun, et iga professionaali iseloomustab ka soov pidevalt areneda ja paremaks saada. Professionaal teab, et ta on pädev, kuid säilitab oma õppimishuvi ja uudishimu ja käib ajaga kaasas, sest tehnoloogiamaailm muutub imekiiresti ning tänased oskused võivad juba homseks olla iganenud.

Kuigi kirjapandud nimekirjale võiks veel mitmeid kompententse tegelikult lisada, siis võib juba kirjapandust välja lugeda, et enam ei piisa IT professionaaliks olemiseks vaid meisterlikkusest ühel kitsal alal. Tarvis on omandada meistrioskused ka paljudes muudes eluvaldkondades ning neid ka pidevalt täiendada.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga