ITSPEA

Arvutid ja paragrahvid: intellektuaalomand

Lugesin sel nädalal rootslaste Rick Falkvinge ja Christian Engströmi mõtteid intellektuaalomandi seaduse reformimise kohta. Raamatus “The Case for Copyright Reform” olid nad välja toonud ettepaneku 6 põhipunkti, millest 4 ka allpool veidi analüüsin.

1. Moral Rights Unchanged

Moraalsete õiguste all peetakse silmas autori õigusi säilitada kontroll enda loodud teoste üle ning ühtlasi olla kõikjal kajastatud kui teose autor.

Olen ka sedameelt, et autoriõigused peaksid jääma muutumatuks ning teose autoril peaks olema õigus tunnustusele loodu eest nii enda elu ajal kui peale surma. Samuti tundub mulle oluline, et autoril on õigus reguleerida oma teose edasist käekäiku ka peale avaldamist, viies soovi korral sisse muudatusi või keelata teose kasutamine sootuks.

2. Free Non-commercial Sharing

Täna keelab seadus loomingut kopeerida ja jagada ka siis, kui eesmärk on mitte-äriline. Falkvinge ja Engströmi arvates võiks see piirang kehtima jääda vaid loomingu ärilistel kaalutlustel kasutamiseks.

Autorid rõhutavad, et praegu kehtiv seadusandlus on ajale jalgu jäänud, sest on pärit ajast, mil autoriõigused tavainimesesse suurte ei puutunudki. Täna teeb see seaduse silmis kurjategijateks aga suure hulga inimestest, kes internetis faile jagavad. Kurioosne on selle kõige juures asjaolu, et sellist rikkumist on võimatu kindlaks teha tungimata selleks inimese põhiõigustega kaitstud eraellu.

Ma usun, et täna, mil leitakse vajadusel kergesti ka ebaseaduslik alternatiiv, võiks autorite looming olla mitte-äriliseks kasutamiseks vabalt kättesaadav ning see võiks kasulik olla ka autoritele endile, näiteks muusikatööstuses enese publikule tutvustamisel võimaldades nii saavutada suuremat tulu kontserdi piletimüügist. Samas peaks seal siiski säilima kohustus tuua välja teose autor, et vastutasuks saaks vähemalt temagi tunnustatud ja kaudset kasu.

3. 20 Years of Commercial Monopoly

Kaasaegne seadusandlus annab autorile varalised õigused teosele ka 70 aastaks peale surma. Raamatu autorid käivad välja mõtte, et see aeg võiks olla sootuks lühem ning piirduda 20 aastaga peale teose avalikustamist.

Üldjoontes olen nõus, et 70 aastaks peale siit ilmast lahkumist pole varaliste õiguste sidumine autoriga enam mõistlik. Samas ei leia ma ka, et neid oleks mõistlik autorilt ära võtta veel tema eluajal.

4. Free Sampling

See osa puudutab olemasolevate teoste osade taaskasutamist, näiteks parodeerimiseks või remiximisel. Siinkohal soovivad autorid ka audiovisuaalsele materjalile ja helile samasuguseid tingimusi, mis kehtivad täna teksti puhul (tsiteerimisel viitamine).

Selle punkti osas olen ma üldiselt sama meelt juhul, kui see puudutab mitte-ärilist kasutamist. Samas näiteks lugude remixide puhul, mille eest teenitakse ka tulu, tundub mulle elementaarne, et teose kasutamise eest makstakse ka autoritasud.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga