ITSPEA

Arvutid ja paragrahvid: copyleft

Kui autoriõigustega (copyright) kaitstud vara iseloomustab fraas “All rights reserved”, siis copyleft litsenseerimisvormi väikese sõnamänguna “All rights reversed.” Kuigi võiks arvata, et tegu on üksteise vastanditega, on ka copylefti puhul siiski oluline autori tuvastamine ja äramärkimine. Kuid erinevalt autoriõigustega kaasnevast levitamispiirangutest, on copylefti eesmärgiks just avavara kopeerimise, tundma õppimise, muutmise ning edasijagamise võimaldamine.

Copyleft edasiandmisklausleid on nelja “tugevusastmega”:

  • väga tugev copyleft (AGPL) – selle järgi tuleb kogu tuletatud kood avalikustada ning sama litsentsi alla viia, AGPL kehtib ka veebipõhistele rakendustele. Selle litsentsiga on näiteks MIT-i ja Harvardi koostöös valminud online -õppe platvorm edX, mille lähtkoodi avalikustas EdX just selle tarvis, et ka teised institutsioonid, kes tahavad analoogset teenust pakkuda, saaksid koodi kasutada ja modifitseerida. Kood on leitav GitHubist.
  • tugev copyleft (GNU GPL) – samuti tuleb kõik tuletatud komponendi sama litsentsi alla viia ning kood avalikustada, v.a. rakendustel, mida kasutatakse üle veebi. Viimaseid ei loe GPL levitamiseks ning enda jaoks tehtud muudatuste avalikustamist ei nõua. GPL litsentsiga on näiteks sisuhaldustarkvara WordPress.
  • nõrk copyleft (GNU LGPL) – lubab ka erandeid, näiteks linkimist äriliste teekidega. Sellise litentsiga on näiteks VLC Media Player, mille tarkvaralitsentsi muudeti 2011. aastal just seetõttu, et kaasata arendustöösse ka teisi ettevõtteid. Varasema GPL litsentsi all oleksid ettevõtted VLC Media Playeri koodi kasutades olnud sunnitud avalikustama ka enda projekti lähtekoodi ning see ilmselgelt pärssis teiste ettevõtete huvi VLC Media Playeri arenduses kaasa lüüa.
  • puuduv copyleft (Apache, MIT, M11) – tuletatud koodist võib teha ka ärivara. Apache 2.0 litsentsiga on näiteks Google arendatav Android operatsioonisüsteem, mis on kasutusel eelkõige nutitelefonides ja tahvelarvutites. Google leiab, et lähtekoodi vaba levitamine võimaldab teistel ettevõtetetel Android kergesti omaks võtta ning oma teenuseid sellele platvormile rajama hakata ilma, et peaks enda tehnoloogiaid ja konkurentsieeliseid avalikuks tegema.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga