ITSPEA

Andmeturve: kaheastmeline autentimine

Kui mõelda sellele, kuivõrd palju informatsioon hoiame täna võrgus erinevates teenustes, ei saa mööda vaadata ka nende andmete kaitsmisest. Oma andmete kaitse on täna iga inimese mure ning enam ei piisa turvalisuse tagamiseks ainult paroolist. Seda isegi juhul, kui see on targalt valitud ega sisalda tuntud numbrikombinatsioone ega iseenda või lemmiklooma nime-sünnipäeva. Pea igaüks meist …

Continue Reading
Allikas: bemyeyes.com
ITSPEA

Teistmoodi IT

Veebis erivajadustega inimestele mõeldud lahendusi uurides sattusin ühe toreda algatuse / mobiiliäpi peale, millel nimeks Be My Eyes. Tegemist on tasuta rakendusega, mis on mõeldud, nagu nimestki arvata võib, nägemispuudega inimeste elukvaliteedi parandamiseks. Mobiilirakendus võimaldab vaegnägijal videokõne abil “laenata” ühe rakenduse 600 000 nägijast vabatahtliku silmapaari ning kasutada seda mõne füüsilise maailma probleemi lahendamisel. Kui …

Continue Reading
ITSPEA

Veebilahendused ja kasutatavus

Sel nädalal vaatlen kasutatavuse seisukohalt kaht veebilahendust, millest ühega on kokkupuude pigem positiivne ning teine vajaks tublisti parendamist. Positiivse lahendusena toon välja ühe e-teenuse, mida kasutan sisuliselt igapäevaselt ning mis on toonud mulle aastas juurde arvestatava hulga tunde, mida hulga meeldivamalt ära kasutada. Nimelt tellime perega oma toidukorvi e-kaubandusest, enamasti eCoopi veebilehe kaudu. Ma olen …

Continue Reading
ITSPEA

Hacker-HOWTO

Lugesin Eric S. Raymondi kirjapandud juhendit sellest, kuidas saada häkkeriks – Hacker-HOWTO. Meedia vahendusel võib kuulda üsna tihti lugusid sellest, kuidas mõnda süsteemi on sisse häkitud või on häkkerid mõne veebilehekülje kaaperdanud. See tegevus on aga kräkkerite pärusmaa ning häkkerikultuurile just vastanduv. Kui häkkerid loovad asju, siis kräkkerid lõhuvad neid. Raymondi jutt on suunatud aga …

Continue Reading
ITSPEA

IT ja juhtimine

Selle nädala kirjatükis püüan distantsilt iseloomustada kahte mõjukat tehnoloogiavallas tegutsevat juhti. Ed Catmull “When looking to hire people, give their potential to grow more weight than their current skill level. What they will be capable of tomorrow is more important than what they can do today.” Esimene neist juhtidest on on tegeliult ühe jalaga tehnoloogia- …

Continue Reading
ITSPEA

IT proff 2017

“Eesti keele seletav sõnaraamat” määratleb professionaali kui mingil alal tegutseja, elukutselise; oma ala meistri. Selle definitsiooni järgi võiks IT profiks nimetada inimest, kes tegutseb IT alal, saab sellest oma teenistuse ning on oma valdkonnas ka märkimisväärselt oskuslik. Kuigi need tingimused tunduvad üsna mõistlikud, siis 2017. aasta nõuab professionaalilt IT valdkonnas (kuigi see kehtib laiemalt tegelikult …

Continue Reading
ITSPEA

Arvutid ja paragrahvid: copyleft

Kui autoriõigustega (copyright) kaitstud vara iseloomustab fraas “All rights reserved”, siis copyleft litsenseerimisvormi väikese sõnamänguna “All rights reversed.” Kuigi võiks arvata, et tegu on üksteise vastanditega, on ka copylefti puhul siiski oluline autori tuvastamine ja äramärkimine. Kuid erinevalt autoriõigustega kaasnevast levitamispiirangutest, on copylefti eesmärgiks just avavara kopeerimise, tundma õppimise, muutmise ning edasijagamise võimaldamine. Copyleft edasiandmisklausleid …

Continue Reading
ITSPEA

Arvutid ja paragrahvid: intellektuaalomand

Lugesin sel nädalal rootslaste Rick Falkvinge ja Christian Engströmi mõtteid intellektuaalomandi seaduse reformimise kohta. Raamatus “The Case for Copyright Reform” olid nad välja toonud ettepaneku 6 põhipunkti, millest 4 ka allpool veidi analüüsin. 1. Moral Rights Unchanged Moraalsete õiguste all peetakse silmas autori õigusi säilitada kontroll enda loodud teoste üle ning ühtlasi olla kõikjal kajastatud …

Continue Reading
ITSPEA

Netikett: ole inimene ja märka!

Plaanisin algselt kirjutada sellest, kuidas mind häirib, kui internetis suheldes unustavad inimesed ära elementaarse õigekirja- ja eneseväljendusoskuse. Paar päeva tagasi jäi mulle silma aga Telia ja partnerite ühine kampaania #suurimjulgus, mis kustub kõiki üles pöörama tähelepanu võrku kolinud ja pidevalt kasvavale küberkiusamisele. Selle terava probleemiga on seotud pea kõik Virginia Shea võrgusuhtluse 10 käsku, aga …

Continue Reading
ITSPEA

Infoühiskond väljakutsete lävel

Sel nädalal lugesin Pekka Himaneni 2004. aasta raportit Soome parlamendi Tulevikukomiteele. 13 aastat tagasi kirja pandud raport kaardistab infoühiskonna üleilmseid arengutrende ning toob välja pidepunktid, millele peaks Soome heaoluühiskonna tuleviku kujundamisel erilist rõhku pöörama. Oluliste trendidena toob Himanen välja globaalse tööde ümberjaotumise, maksusüsteemide karmima konkurentsi, inimkonna vananemise ja sellest tingitud surve sotsiaalsüsteemidele, eelpool mainitud suunamuutuse …

Continue Reading